Бърза връзка адаптор мъжки

Сравни

Продуктово описание

Описание

Размер

Цена с ДДС

Адаптор мъжки

Ф20 х 1/2″ 0.80 лв.
Адаптор мъжки Ф20 х 3/4″

0.80 лв

Адаптор мъжки

Ф25 х 1/2″ 1.05 лв.
Адаптор мъжки Ф25 х 3/4″

1.05 лв.

Адаптор мъжки

Ф25 х 1″ 1.05 лв.
Адаптор мъжки Ф32 х 3/4″

1.40 лв.

Адаптор мъжки

Ф32 х 1″ 1.40 лв
Адаптор мъжки Ф32 х 11/4″

1.40 лв

Адаптор мъжки

Ф40 х 1″ 2.10 лв
Адаптор мъжки Ф40 х 11/4″

2.10 лв

Адаптор мъжки

Ф40 х 11/2″ 2.15 лв
Адаптор мъжки Ф40 х 2″

3.65 лв.

Адаптор мъжки

Ф50 х 11/4″ 3.45 лв
Адаптор мъжки Ф50 х 11/2″

3.45 лв

Адаптор мъжки

Ф50 х 2″ 3.45 лв.
Адаптор мъжки Ф50 х 1“

0.00

Адаптор мъжки

Ф63 х 11/2″ 5.35 лв.
Адаптор мъжки Ф63 х 2″

4.30 лв

Адаптор мъжки

Ф63 х 21/2″ 5.35 лв
Адаптор мъжки Ф75 х 2″/10 атм.

0.00 лв

Адаптор мъжки

Ф75 х 2″/6 атм. 8.60 лв
Адаптор мъжки Ф75 х 21/2/6 атм.

8.80 лв.

Адаптор мъжки

Ф75 х 3″/6 атм. 8.80 лв.
Адаптор мъжки Ф90 х 2″/6 атм.

12.70 лв.

Адаптор мъжки

Ф90 х 21/2/6 атм. 14.00 лв
Адаптор мъжки Ф90 х 3″/6 атм.

10.10 лв

Адаптор мъжки

Ф90 х 4″ 15.00 лв
Адаптор мъжки Ф110 х 3″

23.00 лв.

Адаптор мъжки

Ф110 х 4″/6 атм.

22.50 лв.

Фитингите издържат на налягане 6 атм и 10 атм.

 

 

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading