Продуктово описание

Описание Размер Цена с ДДС
Адаптор 6мм 0.06 лв.

Използва се за монтиране на разпръсквачи „Pal rotating sprayer“, „Pal rotating super sprayer“, „Delta“ .

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading