Продуктово описание

 

Описание  Размер Цена с ДДС
водовземна скоба  Ф 25  х  1/2 1.55 лв
водовземна скоба Ф 25  х  3/4 2.75 лв
водовземна скоба Ф 32  х  1/2 1.40 лв
водовземна скоба  Ф 32  х  3/4 2.00 лв
водовземна скоба Ф 40  х  1/2 2.30 лв
водовземна скоба Ф 40  х  3/4 2.30 лв
водовземна скоба Ф 40  х  1 2.85 лв
водовземна скоба Ф 50  х  1/2 2.65 лв
водовземна скоба Ф 50  х  3/4 2.75 лв
водовземна скоба Ф 50  х  1 2.85 лв
водовземна скоба Ф 63  х  1/2 4.05 лв
водовземна скоба Ф 63  х  3/4 3.55 лв
водовземна скоба Ф 63  х  1 3.60 лв
водовземна скоба Ф 63  х 1 1/4 5.05 лв
водовземна скоба Ф 63  х 1 1/2 4.95 лв
водовземна скоба Ф 75  х 1/2 4.65 лв
водовземна скоба  Ф 75  х 3/4 4.75 лв
водовземна скоба Ф 75  х 1 4.75 лв
водовземна скоба Ф 75  х 1 1/4 5.75 лв
водовземна скоба Ф 75 х 1 1/2 5.95 лв
водовземна скоба Ф 75 х 2 6.50 лв
водовземна скоба Ф 90 х 1/2 5.45 лв
водовземна скоба Ф 90  х 3/4 5.65 лв
водовземна скоба Ф 90 х 1 5.70 лв
водовземна скоба Ф 90 х 1 1/ 4 6.70 лв
водовземна скоба Ф 90 х 1 1/2 6.70лв
водовземна скоба Ф 90 х 2 7.20 лв
водовземна скоба Ф 110 х 1/2 6.25 лв
водовземна скоба Ф 110 х 3/4 6.40 лв
водовземна скоба Ф 110 х 1 1 /4 7.65 лв
водовземна скоба Ф 110 х 1 1/2 7.85 лв
водовземна скоба  Ф 110 х 2 8.35 лв
водовземна скоба Ф 125 х 3/4 9.40 лв
водовземна скоба Ф 125 х 1 9.20 лв
водовземна скоба Ф  125 х 1 1/2 9.80 лв
водовземна скоба Ф 125 х 2 12.55 лв
водовземна скоба Ф 140 х 1 18.45 лв
водовземна скоба Ф 140 х 1 1/2 20.20 лв
водовземна скоба Ф 160 х 1 29.40 лв
водовземна скоба Ф 160х 1 1/2 29.10 лв
водовземна скоба Ф 160 х 2 29.40 лв
водовземна скоба Ф 160 х 3 28.15 лв
водовземна скоба Ф 200 х 1 75.75 лв
водовземна скоба Ф 200 х 2 64.50 лв

 

 

 

 

 

 

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading