възвратен клапан с филтър

Код : 111025

Сравни

Продуктово описание

Описание

Размер Цена с ДДС
възвратен клапан с филтър 3/4″ 3/4″

6.60 лв.

възвратен клапан с филтър 1″

1“ 8.95 лв.
възвратен клапан с филтър 11/4″ 11/4“

12.85 лв.

възвратен клапан с филтър 11/2″

11/2“ 19.35 лв.
възвратен клапан с филтър 2″ 2“

28.95 лв.

възвратен клапан с филтър 21/2″

21/2“ 62.25 лв.
възвратен клапан с филтър 3″

възвратен клапан с филтър 4″

3“

4“

74.95 лв.

              112.99 лв.

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading