Вътрешно резбови нипел

Сравни

Продуктово описание

Описание Размер Цена с ДДС
Вътрешно резбови нипел 1/2″ х 1/4″ 0.80 лв.
Вътрешно резбови нипел 1″ х  1/2″ 0.85 лв.
Вътрешно резбови нипел 1″ х 3/4″ 0.80 лв.
Вътрешно резбови нипел 11/4″ х 1/2″ 1.15 лв.
Вътрешно резбови нипел 11/4″ х 3/4″ 1.50 лв.
Вътрешно резбови нипел 11/4″ х  1″ 1.25 лв.
Вътрешно резбови нипел 11/2″х 1/2″ 1.90 лв.
Вътрешно резбови нипел 11/2″х 3/4″ 1.70 лв.
Вътрешно резбови нипел 11/2″х 1″ 1.60 лв.
Вътрешно резбови нипел 2″х 1/2″ 2.25 лв.
Вътрешно резбови нипел 2″ х  3/4″ 2.25 лв.
Вътрешно резбови нипел 2″ х  1″ 2.10 лв.
Вътрешно резбови нипел 2″х 11/4″ 2.20 лв.
Вътрешно резбови нипел 2″х 11/2″ 2.10 лв.
Вътрешно резбови нипел 21/2″х 1″ 3.50 лв.
Вътрешно резбови нипел 21/2″х 11/4″ 3.34 лв.
Вътрешно резбови нипел 21/2″х 11/2″ 3.21 лв.
Вътрешно резбови нипел 21/2″х 2″ 2.85 лв.
Вътрешно резбови нипел 3″х 11/4″ 4.40 лв.
Вътрешно резбови нипел 3″х 11/2″ 4.40 лв.
Вътрешно резбови нипел 3″х 2″ 4.25 лв.
Вътрешно резбови нипел 4″х 2″ 6.75лв.
Вътрешно резбови нипел 4″х 21/2″ 6.75 лв.
Вътрешно резбови нипел 4″х 3″ 6.75лв.
The message will be closed after 20 s
Ajax Loading