Вътрешно резбови нипел

Продуктово описание

Описание Размер Цена с ДДС
Вътрешно резбови нипел 1/2″х 1/4″ 0.74 лв.
Вътрешно резбови нипел 1″х 1/2″ 0.88 лв.
Вътрешно резбови нипел 1″х 3/4″ 0.88 лв.
Вътрешно резбови нипел 11/4″х1/2″ 1.18 лв.
Вътрешно резбови нипел 11/4″х3/4″ 1.48 лв.
Вътрешно резбови нипел 11/4″х 1″ 1.25 лв.
Вътрешно резбови нипел 11/2″х 1/2″ 1.84 лв.
Вътрешно резбови нипел 11/2″х 3/4″ 1.64 лв.
Вътрешно резбови нипел 11/2″х 1″ 1.60 лв.
Вътрешно резбови нипел 2″х 1/2″ 2.17 лв.
Вътрешно резбови нипел 2″х 3/4″ 2.17 лв.
Вътрешно резбови нипел 2″х 1″ 2.20 лв.
Вътрешно резбови нипел 2″х 11/4″ 2.08 лв.
Вътрешно резбови нипел 2″х 11/2″ 2.08 лв.
Вътрешно резбови нипел 21/2″х 1″ 3.51 лв.
Вътрешно резбови нипел 21/2″х 11/4″ 3.34 лв.
Вътрешно резбови нипел 21/2″х 11/2″ 3.21 лв.
Вътрешно резбови нипел 21/2″х 2″ 2.85 лв.
Вътрешно резбови нипел 3″х 11/4″ 4.49 лв.
Вътрешно резбови нипел 3″х 11/2″ 4.41 лв.
Вътрешно резбови нипел 3″х 2″ 4.25 лв.
Вътрешно резбови нипел 4″х 2″ 6.75лв.
Вътрешно резбови нипел 4″х 21/2″ 6.77 лв.
Вътрешно резбови нипел 4″х 3″ 6.37лв.
The message will be closed after 20 s
Ajax Loading