Продуктово описание

Описание Размер Цена с ДДС
Муфа за лейфлат 2″х2″ 2.70 лв.
Муфа за лейфлат 21/2″х21/2″ 3.13 лв.
Муфа за лейфлат 3″х3″ 4.32 лв.
Муфа за лейфлат 4″х4″ 7.85 лв.
Муфа за лейфлат 5″х5″ 15.50 лв.
Фитингите издържат на налягане до 6 атм.
The message will be closed after 20 s
Ajax Loading