Продуктово описание

Описание Размер Цена с ДДС
Нипел 1/2″х1/2″ 0.15 лв.
Нипел 3/4″х3/4″ 0.38 лв.
Нипел 1″х1″ 0.40 лв.
Нипел 11/4″х11/4″ 0.60 лв.
Нипел 11/2″х11/2″ 1.28 лв.
Нипел 2″х2″ 1.64 лв.
Нипел 21/2″х21/2″ 2.75 лв.
Нипел 3″х3″ 2.99 лв.
Нипел 4″х4″ 4.84 лв.
The message will be closed after 20 s
Ajax Loading