Продуктово описание

Описание Размер Цена с ДДС
Разпръсквач 30м диаметър 6.10 лв.

*Дебитът е различен при различните атмосфери налягане : – При налягане 1.5 атм. – 1960 л/час – При налягане 2 атм – 2180 л/час – При налягане 2.5 атм – 2500 л/час – При налягане 3 атм – 2780 л/час – При налягане 3.5 атм – 2980 л/час

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading