Продуктово описание

Описание Размер Цена с ДДС
Тройник женски Ф20х1/2″ 1.85лв.
Тройник женски Ф20х3/4″ 1.94 лв.
Тройник женски Ф25х1/2″ 1.51 лв.
Тройник женски Ф25х3/4″ 2.15 лв.
Тройник женски Ф25х1″ 2.75лв.
Тройник женски Ф32х1/2″ 2.03лв.
Тройник женски Ф32х3/4″ 3.20 лв.
Тройник женски Ф32х1″ 3.20лв
Тройник женски Ф32х11/4″ 3.85лв
Тройник женски Ф40х1″ 4.80лв
Тройник женски Ф40х11/4″ 3.84лв
Тройник женски Ф40х11/2″ 4.86лв
Тройник женски Ф50х1″ 7.00лв.
Тройник женски Ф50х11/4″ 7.40лв.
Тройник женски Ф50х11/2″ 7.45лв
Тройник женски Ф50х2″ 8.80лв
Тройник женски Ф63х11/4″ 10.50лв
Тройник женски Ф63х11/2″ 10.75лв
Тройник женски Ф63х2″ 10.75лв
Тройник женски Ф63х21/2″ 12.50лв.
Тройник женски Ф75х2″/6 атм 12.65лв.
Тройник женски Ф75х21/2″/6 атм 14.16лв.
Тройник женски Ф75х21/2″ 29.57лв.
Тройник женски Ф75х3″/6 атм 16.50лв.
Тройник женски Ф90х3″/6 атм 22.50лв.
Тройник женски Ф90х4″ 23.50лв.
Тройник женски Ф110х3″ 33.50лв.
Тройник женски Ф110х4″ 34.50лв.

Фитингите издържат на налягане 6 атм. и 10 атм.

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading